Akkreditált mintavétel és levegő vizsgálat

Cégünk a környezeti elemek, ezen belül az egyes vízféleségek (ivóvíz, felszíni víz, felszín alatti víz, szennyvíz), komposztok, talajok, levegőminták és hulladékok, baktériumok mintavétele és vizsgálata tekintetében széles körben akkreditált.

A környezetvédelem tárgykörében született jogszabályok többsége megköveteli, hogy a környezet állapotának értékeléséhez végzett mintavételek és műszaki vizsgálatok akkreditáltak legyenek, illetve az adott mintavételt és/vagy vizsgálatot az adott feladatra akkreditált szervezet végezze.

Mit jelent az akkreditáció?

Mintavételek és műszaki vizsgálatok tekintetében a 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében:

„akkreditálás”: a nemzeti akkreditáló hatóág tanúsítása arról, hogy egy megfelelőségértékelő szervezet megfelel a meghatározott megfelelőségértékelési tevékenységek ellátásához a harmonizált szabványokban megállapított követelményeknek és amennyiben alkalmazandó, bármely további követelménynek, beleértve a vonatkozó ágazati szabályozásokban meghatározottakat is;

Gyakorlati szempontból ez azt jelenti, hogy a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) által akkreditálási eljárás során „megfelelőnek” ítélt szervezetek tekinthetők akkreditáltnak (akkreditált szervezet), azoknak a mintavételeknek és vizsgálatoknak a tekintetében, melyeket az akkreditálási határozatának melléklete tartalmaz (ez az ún. akkreditált műszaki terület).

Az akkreditáció határozott időre, négy évre szól, az akkreditált szervezeteket a Nemzeti Akkreditáló Hatóság rendszeresen ellenőrzi.

Az akkreditált szervezetekről, illetve ezek akkreditált műszaki területéről a Nemzeti Akkreditáló Hatóság nyilvántartást vezet.

Cégünk 2005 óta folyamatosan akkreditált, legutóbb a Nemzeti Akkreditáló Hatóság NAH-1-1377/2015 számon akkreditálta.

Akkreditációs okiratunk itt megtekinthető.

Minőségbiztosítás

A feladataink gerincét jelentő mintavételi és vizsgáló tevékenységet megbízóink igényeinek kielégítése, illetve a vonatkozó jogszabályok által támasztott követelményeknek való megfelelés érdekében az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány követelményeit kielégítő minőségirányítási rendszer keretei között végezzük.

MSZ EN ISO 9001:2009
MSZ EN ISO 1400:2005

Melyek az akkreditált vizsgálati elemek, jellemzők (akkreditált műszaki terület)?

Cégünk a környezeti elemek, ezen belül az egyes vízféleségek (ivóvíz, felszíni víz, felszín alatti víz, szennyvíz), komposztok, talajok, levegőminták és hulladékok vizsgálata tekintetében széles körben akkreditált.

Az alábbi linkre kattintva megtekintheti cégünk akkreditálási okiratának mellékletét, mely az akkreditált műszaki területünket tartalmazza.

Akkreditált műszaki terület

Keressen minket elérhetőségeinken, vagy hozza be mintáit, szívesen segítünk szakmai tudásunkkal is. Reméljük a fenti információk elegendőek ahhoz, hogy érdeklődjön nálunk, a részleteket úgyis személyesen beszéljük meg.

Akkreditált levegővizsgálatok Budapesten és akkreditált mintavétel országosan

06-1-261-2978 - KVI-PLUSZ Kft